10 vấn đề hay gặp của doanh nghiệp tăng trưởng nhanh

Dựa trên kinh nghiệm hơn 25 năm làm việc trong ngành dịch vụ nhân sự thuê ngoài, GCW nhận thấy rằng các doanh nghiệp tăng trưởng nhanh thường hay mắc phải những vấn đề sau:

 1. Thiếu nguồn lực nhân sự chất lượng: Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh thường dẫn đến nhu cầu tuyển dụng lớn, nhưng việc tuyển dụng, đào tạo và phát triển nhân sự chất lượng là một thách thức lớn.
 2. Thiếu quy trình quản lý nhân sự hiệu quả: Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh thường phải đối mặt với nhiều thay đổi, do đó việc xây dựng và triển khai quy trình quản lý nhân sự hiệu quả là rất quan trọng.
 3. Thiếu sự gắn kết của nhân viên: Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh thường có môi trường làm việc năng động, nhưng việc đảm bảo sự gắn kết của nhân viên là rất cần thiết để duy trì sự ổn định và phát triển bền vững.
 4. Thiếu dữ liệu nhân sự: Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh thường có nhiều thay đổi về nhân sự, do đó việc thu thập và phân tích dữ liệu nhân sự là rất quan trọng để đưa ra các quyết định chính xác.
 5. Thiếu khả năng quản lý chi phí nhân sự: Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh thường phải đối mặt với áp lực về chi phí, do đó việc quản lý chi phí nhân sự hiệu quả là rất cần thiết để đảm bảo lợi nhuận.
 6. Thiếu sự chuẩn bị cho các tình huống khẩn cấp: Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh thường có nhiều thay đổi, do đó việc chuẩn bị cho các tình huống khẩn cấp là rất quan trọng để đảm bảo hoạt động kinh doanh không bị gián đoạn.
 7. Thiếu sự hỗ trợ từ các chuyên gia nhân sự: Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh thường không có đủ nguồn lực để xây dựng và triển khai các giải pháp nhân sự, do đó việc tìm kiếm sự hỗ trợ từ các chuyên gia nhân sự là rất cần thiết.

Các giải pháp khắc phục

Để khắc phục những nỗi đau/ vấn đề trên, các doanh nghiệp tăng trưởng nhanh có thể tham khảo các giải pháp sau:

 • Xây dựng kế hoạch tuyển dụng, đào tạo và phát triển nhân sự dài hạn: Doanh nghiệp cần xác định rõ nhu cầu nhân sự trong tương lai để xây dựng kế hoạch tuyển dụng, đào tạo và phát triển nhân sự phù hợp.
 • Áp dụng các giải pháp quản lý nhân sự tự động hóa: Các giải pháp quản lý nhân sự tự động hóa có thể giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian và chi phí, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý nhân sự.
 • Tạo dựng văn hóa doanh nghiệp gắn kết: Doanh nghiệp cần xây dựng văn hóa doanh nghiệp gắn kết, khuyến khích sự tham gia của nhân viên để tạo động lực làm việc và gắn bó lâu dài với doanh nghiệp.
 • Đầu tư cho hệ thống quản lý dữ liệu nhân sự: Hệ thống quản lý dữ liệu nhân sự giúp doanh nghiệp thu thập và phân tích dữ liệu nhân sự hiệu quả để đưa ra các quyết định chính xác.
 • Tăng cường đào tạo về quản lý chi phí nhân sự: Doanh nghiệp cần đào tạo cho nhân viên về quản lý chi phí nhân sự để nâng cao nhận thức và trách nhiệm trong việc quản lý chi phí.
 • Xây dựng kế hoạch ứng phó với các tình huống khẩn cấp: Doanh nghiệp cần xây dựng kế hoạch ứng phó với các tình huống khẩn cấp để đảm bảo hoạt động kinh doanh không bị gián đoạn.
 • Tìm kiếm sự hỗ trợ từ các chuyên gia nhân sự: Doanh nghiệp có thể tìm kiếm sự hỗ trợ từ các chuyên gia nhân sự để xây dựng và triển khai các giải pháp nhân sự hiệu quả.

Các giải pháp trên chỉ mang tính chất tham khảo, tùy thuộc vào tình hình cụ thể của từng doanh nghiệp.

Tin liên quan