DỊCH VỤ NHÂN SỰ VÀ TÍNH LƯƠNG

DỊCH VỤ NHÂN SỰ VÀ TÍNH LƯƠNG

DỊCH VỤ NHÂN SỰ VÀ TÍNH LƯƠNG

Dịch vụ nhân sự và tính lương là dịch vụ cung cấp các giải pháp tổng thể về nhân sự cho doanh nghiệp, bao gồm các hoạt động như tuyển dụng, đào tạo, quản lý hiệu suất, lương thưởng và phúc lợi,... Dịch vụ này giúp doanh nghiệp giải quyết các vấn đề nhân sự một cách chuyên nghiệp, hiệu quả và tiết kiệm chi phí.

Tư vấn miễn phí

VẤN ĐỀ KHÁCH HÀNG GẶP PHẢI

 • Trong doanh nghiệp nếu nghiệp vụ tính lương và phúc lợi (C&B) không được quản lý tốt, doanh nghiệp có thể gặp phải các rủi ro sau:
  • Chi phí nhân sự tăng cao
  • Không công bằng, nhân viên không hài lòng
  • Không cạnh tranh được trong việc thu hút nhân tài
  • Có thể vi phạm pháp luật lao động
  • Thiếu khả năng cạnh tranh trên thị trường lao động

LÝ DO PHẢI SỬ DỤNG DỊCH VỤ

 • Khi doanh nghiệp có được chính sách lương thưởng phúc lợi (C&B) tốt sẽ có các lợi thế sau:
  • Thu hút và giữ chân được nhân tài
  • Tăng hiệu suất làm việc của nhân viên
  • Tạo lòng tin và tăng độ hài lòng của nhân viên
  • Nâng cao hình ảnh doanh nghiệp
  • Giảm thiểu rủi ro về nhân sự phát sinh

 

NGHIỆP VỤ THỰC HIỆN

 

  • Dịch vụ tính bảo hiểm xã hội
  • Dịch vụ tính lương
 

 

  • Dịch vụ thuế TNCN
  • Dịch vụ quản lý công đoàn
 

QUY TRÌNH TRIỂN KHAI DỊCH VỤ

quá trình hợp tác