TƯ VẤN CHIẾN LƯỢC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC

TƯ VẤN CHIẾN LƯỢC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC

TƯ VẤN CHIẾN LƯỢC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC

Tư vấn chiến lược quản trị nguồn nhân lực là giúp doanh nghiệp xây dựng một kế hoạch chi tiết và toàn diện để quản lý và phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp ở hiện tại và tương lai.

Tư vấn miễn phí

VẤN ĐỀ KHÁCH HÀNG GẶP PHẢI

 • Nếu không có một chiến lược phát triển nguồn nhân lực có hiệu quả, doanh nghiệp có thể đối mặt với các vấn đề như:
  • Khó khăn trong tuyển dụng giữ chân nhân viên, thiếu kỹ năng và năng lực cần thiết
  • Thiếu sự phù hợp giữa công việc và nhân viên
  • Thiếu phản hồi và phát triển cá nhân
  • Thiếu môi trường làm việc tích cực
  • Ảnh hưởng đến hiệu suất và phát triển của doanh nghiệp
 

LÝ DO PHẢI SỬ DỤNG DỊCH VỤ

 • Nếu doanh nghiệp xây dựng được một chiến lược quản trị nguồn nhân lực hiệu quả nó mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp như:
  • Thu hút và giữ chân nhân viên tài năng
  • Nâng cao hiệu suất làm việc
  • Tăng cường sự phát triển sự nghiệp của nhân viên
  • Xây dựng văn hóa tổ chức tích cực, đáp ứng linh hoạt với biến đổi và thay đổi
  • Nâng cao hiệu quả và hiệu suất toàn diện của tổ chức.
 

 

NGHIỆP VỤ THỰC HIỆN

ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG

  • Đánh giá tình hình hiện tại
  • Xác định mục tiêu và chiến lược tổng thể
  • Phân tích nhu cầu nhân sự
  • Xây dựng chiến lược tuyển dụng
  • Xây dựng chiến lược đào tạo phát triển nhân viên.
 

XÂY DỰNG VÀ ĐIỀU CHỈNH

  • Xây dựng hệ thống đánh giá hiệu suất.
  • Xây dựng chính sách phúc lợi 
  • Xây dựng văn hóa tổ chức tích cực.
  • Xây dựng chính sách quản lý biến đổi và thay đổi
  • Đánh giá và điều chỉnh
 

QUY TRÌNH TRIỂN KHAI DỊCH VỤ

quá trình hợp tác

 

 

Tin liên quan