DỊCH VỤ CỐ VẤN NHÂN SỰ

DỊCH VỤ CỐ VẤN NHÂN SỰ

DỊCH VỤ CỐ VẤN NHÂN SỰ

Tư vấn nhân sự là dịch vụ cung cấp những giải pháp, kế hoạch quản lý và phát triển nhân viên cho các Doanh nghiệp. Đây là quá trình đề xuất, đưa ra các giải pháp tối ưu nhằm mục đích tăng cường năng suất lao động và hiệu quả kinh doanh của Doanh nghiệp.

Tư vấn miễn phí

VẤN ĐỀ KHÁCH HÀNG GẶP PHẢI

 • Doanh nghiệp quản lý nhân sự không hiệu quả thường xảy ra các tình huống sau:
  • Không có chiến lược về nhân sự
  • Không có chiến lược về tuyển dụng
  • Không đánh giá được hiệu quả, hiệu suất làm việc của nhân viên
  • Không có lộ trình phát triển sự nghiệp cho nhân viên nên không giữ chân được nhân tài
  • Chính sách không rõ ràng gây ra xung đột với người lao động

LÝ DO PHẢI SỬ DỤNG DỊCH VỤ

 • Khi sử dụng dịch vụ cố vấn nhân sự sẽ giúp doanh nghiệp được các vấn đề sau:
  • Có chiến lược về nhân sự
  • Xây dựng được chiến lược tuyển dụng và đánh giá nhân viên
  • Xây dựng được lộ trình phát triển nhân viên
  • Xây dựng được bộ đánh giá hiệu suất
  • Tư vấn giải quyết các vấn đề xung đột
  • Phân tích và cải tiến các quy trình nhân sự

 

NGHIỆP VỤ THỰC HIỆN

 

  • Tư vấn để doanh nghiệp xây dựng chiến lược nhân sự
  • Tư vấn xây dựng chiến lược tuyển dụng cho doanh nghiệp
  • Tư vấn để xây dựng chiến lược đào tạo và phát triển nhân viên

 

  • Tư vấn xây dựng bộ công cụ đánh giá hiệu xuất nhân viên
  • Tư vấn giúp doanh nghiệp giải quyết các vấn đề về nhân sự
  • Phân tích và đánh giá từ đó cải tiến để đạt hiệu quả cao hơn

QUY TRÌNH TRIỂN KHAI DỊCH VỤ

quá trình hợp tác