TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH NHÂN SỰ

TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH NHÂN SỰ

TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH NHÂN SỰ

Xây dựng chính sách nhân sự là quá trình thiết lập các nguyên tắc, quy định và hướng dẫn chung về việc quản lý và điều hành nguồn nhân lực trong một doanh nghiệp. Chính sách nhân sự cung cấp một khung pháp lý và hướng dẫn cho các quyết định liên quan đến việc tuyển dụng, sử dụng, đào tạo, phát triển, đánh giá và thưởng phạt nhân viên

Tư vấn miễn phí

VẤN ĐỀ KHÁCH HÀNG GẶP PHẢI

 • Nếu chính sách nhân sự không được thực hiện đúng cách, doanh nghiệp có thể gặp phải rủi ro như:
  • Tuyển dụng không hiệu quả
  • Nhân sự thiếu động lực, thiếu cam kết
  • Nội bộ hay xảy ra xung đột, nhân viên không hài lòng
  • Hay gặp phải các rủi ro về pháp lý
  • Thiếu thông tin và doanh nghiệp xử lý tình huống thiếu linh hoạt
 

LÝ DO PHẢI SỬ DỤNG DỊCH VỤ

 • Doanh nghiệp có chính sách nhân sự tốt sẽ có những lợi ích sau:
  • Thu hút và giữ chân được nhân tài
  • Tạo được sự gắn kết trong doanh nghiệp
  • Tăng hiệu suất làm việc
  • Tạo được môi trình làm việc lành mạnh
  • Công bằng và tuân thủ pháp luật
  • Linh hoạt hơn trong việc xử lý các tình huống khác
 

 

NGHIỆP VỤ THỰC HIỆN

 

  • Xây dựng các quy trình và tiêu chuẩn tuyển dụng và tuyển chọn nhân viên
  • Xây dựng các chính sách phúc lợi
  • Xây dựng quy trình đào tạo và phát triển nhân sự
  • Xây dựng bộ quy trình và các tiêu chí đánh giá hiệu suất
  • Xây dựng lộ trình nghề nghiệp

 

  • Quản lý xung đột và giải quyết khiếu nại
  • Xây dựng các quy định về thời gian làm việc. nghỉ phép
  • Xây dựng chính sách tiến cử và thằng tiến
  • Xây dựng chính sách về an ninh thông tin và bảo mật cho doanh nghiệp
  • Xây dựng quy trình, chính sách kỷ luật, chấm dứt lao động

QUY TRÌNH TRIỂN KHAI DỊCH VỤ

quá trình hợp tác