GIẢI PHÁP CỦA CHÚNG TÔI

Tư vấn chiến lược quản trị nguồn nhân lực

Tư vấn chiến lược quản trị nguồn nhân lực

Xây dựng hệ thống quy chế, quy trình quản trị nhân sự; Quản lý Quan hệ lao động.

Xem thêm

Tư vấn tổ chức vận hành bộ máy nhân sự

Cung cấp gói giải pháp nhân sự toàn diện về việc tính lương và các chế độ chính sách phúc lợi cho người lao động.

Xem thêm
Tư vấn tổ chức vận hành bộ máy nhân sự
Tư vấn và xây dựng chính sách nhân sự

Tư vấn và xây dựng chính sách nhân sự

Dịch vụ trọn gói cho lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam từ Trước, Trong và Kết thúc làm việc tại Việt Nam.

Xem thêm

Dịch vụ cố vấn nhân sự

Hỗ trợ doanh nghiệp trong việc thực hiện các công việc, nhiệm vụ liên quan đến vấn đề nhân sự.

Xem thêm
Dịch vụ cố vấn nhân sự
Dịch vụ Nhân sự & Tính lương

Dịch vụ Nhân sự & Tính lương

Giúp bạn quản lý tiền lương và lao động một cách chuyên nghiệp và hiệu quả, tập trung vào các công việc quản lý tiền lương, lao động, Bảo hiểm xã hội và tối ưu hóa chi phí nhân sự.

Xem thêm

Dịch vụ tuyển dụng nhân sự cấp cao

GCW không cung cấp gói dịch vụ tuyển dụng riêng lẻ, chỉ cung cấp dịch vụ tuyển dụng khi doanh nghiệp có sử dụng dịch vụ của GCW

Xem thêm
Dịch vụ tuyển dụng nhân sự cấp cao

100 0
60 0
20 0
15 0