TƯ VẤN TỔ CHỨC VẬN HÀNH BỘ MÁY NHÂN SỰ

TƯ VẤN TỔ CHỨC VẬN HÀNH BỘ MÁY NHÂN SỰ

TƯ VẤN TỔ CHỨC VẬN HÀNH BỘ MÁY NHÂN SỰ

Tư vấn tổ chức vận hành bộ máy nhân sự là tư vấn cho doanh nghiệp quá trình thiết lập và điều hành các hoạt động liên quan đến quản lý nhân sự trong một tổ chức. Nó bao gồm các phương pháp, quy trình và cơ cấu tổ chức để đảm bảo rằng các hoạt động nhân sự được thực hiện hiệu quả và nâng cao hiệu suất làm việc của nhân viên.

Tư vấn miễn phí

VẤN ĐỀ KHÁCH HÀNG GẶP PHẢI

 • Việc doanh nghiệp tổ chức vận hành bộ máy nhân sự không hiệu quả thể hiện ở điểm sau:
  • Doanh nghiệp không đạt được kế hoạch kinh doanh
  • Tính cạnh tranh của doanh nghiệp yếu
  • Nhân sự làm việc hiệu suất kém
  • Chi phí tăng cao do phải tuyển dụng và đào tạo nhiều nhưng không mang lại hiệu quả
  • Có thể bị rủi ro về pháp lý do kiện tụng, tranh chấp lao động
 

LÝ DO PHẢI SỬ DỤNG DỊCH VỤ

 • Tổ chức vận hành bộ máy nhân sự hiệu quả mang lại một số lợi ích cho doanh nghiệp như:
  • Tăng năng suất lao động
  • Tăng lợi thế cạnh tranh
  • Giảm chi phí, tăng lợi nhuận
  • Tạo dựng được môi trường làm việc tích cực.
  • Đáp ứng nhanh với sự thay đổi
  • Hạn chế rủ ro về pháp lý
 

 

NGHIỆP VỤ THỰC HIỆN

ĐÁNH GIÁ ĐỂ XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC

  • Đánh giá tình hình doanh nghiệp
  • Xây dựng được chiến lược tuyển dụng
  • Xây dựng được chiến lược đào tạo và phát triển nhân viên
  • Quản lý tốt hiệu suất
 

XÂY DỰNG CHIẾN THUẬT

  • Xây dựng được chính sách tiền lương và phúc lợi cạnh tranh
  • Xây dựng được môi trường làm việc tích cực
  • Tuân thủ pháp luật và các quy định
  • Liên tục đánh giá và cải tiến
 

QUY TRÌNH TRIỂN KHAI DỊCH VỤ

quá trình hợp tác