Những Vấn Đề Về Thuế Mà Doanh Nghiệp Cần Quan Tâm Sau Đợt Báo Cáo Thuế Đầu Năm 2024

BÀI VIẾT NỔI BẬTTIN TỨCKIẾN THỨC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC

6/12/202415 phút đọc

Đầu năm 2024, các doanh nghiệp đã hoàn thành nghĩa vụ báo cáo thuế của mình. Tuy nhiên, việc nắm rõ những thay đổi mới nhất trong luật thuế và các vấn đề cần lưu ý sau khi hoàn thành báo cáo thuế là điều vô cùng quan trọng. Bài viết này sẽ cập nhật thông tin cho doanh nghiệp về những thay đổi mới nhất trong luật thuế và cung cấp các hướng dẫn cần thiết để doanh nghiệp có thể tuân thủ đúng luật, tối ưu hóa nghĩa vụ thuế và tiết kiệm chi phí.

I. Những thay đổi mới trong luật thuế năm 2024

1. Cập nhật các mức thuế suất mới

Trong năm 2024, chính phủ đã công bố một số thay đổi quan trọng về mức thuế suất đối với các doanh nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau. Việc hiểu rõ và áp dụng chính xác các mức thuế suất này sẽ giúp doanh nghiệp tránh được các sai sót trong quá trình nộp thuế và đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật.

1.1 Giảm thuế giá trị gia tăng (VAT):
 • Giảm 2% thuế suất VAT đối với một số hàng hóa, dịch vụ từ 10% xuống còn 8% trong giai đoạn từ 01/01/2024 đến 30/06/2024.

 • Danh sách hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế VAT 2% cụ thể theo Nghị quyết 49/NQ-CP năm 2024.

 • Áp dụng thuế suất VAT theo Luật Thuế VAT hiện hành từ 01/07/2024 nếu không có văn bản điều hành tiếp tục giảm thuế VAT.

1.2 Thuế thu nhập doanh nghiệp (CIT) bổ sung:
 • Doanh nghiệp có mức thuế CIT thực tế thấp hơn 15% sẽ phải nộp thuế CIT bổ sung để đảm bảo nộp đủ 15% thuế CIT tối thiểu toàn cầu (GMT) theo yêu cầu của OECD.

 • Thuế CIT bổ sung áp dụng từ đầu năm 2024.

1.3. Gia hạn giảm thuế bảo vệ môi trường:
 • Tiếp tục gia hạn giảm 50% thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

 • Thời gian gia hạn từ 01/07/2024 đến 31/12/2024.

1.4 Sửa đổi Luật Thuế thu nhập cá nhân (TNCN):
 • Dự kiến trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 7 và thông qua tại Kỳ họp thứ 8 năm 2024.

 • Một số nội dung sửa đổi chính:

  • Mở rộng cơ sở thuế TNCN, giảm bớt đối tượng không chịu thuế TNCN và đối tượng chịu thuế TNCN 5%.

  • Sửa đổi để tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, cải cách thủ tục hành chính thuế TNCN.

  • Sửa đổi để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật về thuế.

1.5. Thuế suất giá trị gia tăng (GTGT)

Ngày 28/12/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định 94/2023/NĐ-CP hướng dẫn giảm thuế GTGT, về cơ bản, chính sách giảm thuế vẫn được áp dụng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 10% (còn 8%).

Trước đó, tại Nghị quyết 110/2023/QH15 ngày 29/11/2023, Quốc hội đã thông qua chính sách giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT).

Theo đó, Nghị quyết quy định: Giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ quy định tại điểm a mục 1.1 khoản 1 Điều 3 của Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 2024 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2024.

Như vậy, thuế GTGT sẽ tiếp tục được giảm từ ngày 01/01 đến hết ngày 30/6/2024.

2. Điều chỉnh quy định về khấu trừ thuế

Quy định về khấu trừ thuế cũng có một số thay đổi quan trọng mà doanh nghiệp cần chú ý. Khấu trừ thuế là một trong những yếu tố giúp doanh nghiệp giảm bớt gánh nặng thuế, do đó, việc hiểu rõ các quy định mới về khấu trừ thuế sẽ giúp doanh nghiệp tối ưu hóa lợi ích thuế của mình.

2.1 Quy định về khấu trừ thuế giá trị gia tăng (VAT) đầu vào:
 • Điều kiện để được khấu trừ thuế VAT đầu vào không thay đổi so với năm 2023.

 • Cách tính thuế VAT đầu vào được khấu trừ vẫn theo quy định tại Luật Thuế Giá trị Gia tăng 2008 và văn bản hướng dẫn thi hành.

Một số lưu ý về khấu trừ thuế VAT:

 • Doanh nghiệp cần có hóa đơn giá trị gia tăng hợp lệ để được khấu trừ thuế VAT đầu vào.

 • Doanh nghiệp cần hạch toán riêng thuế VAT đầu vào được khấu trừ và không được khấu trừ.

 • Doanh nghiệp cần kiểm tra kỹ các quy định về khấu trừ thuế VAT trước khi thực hiện khấu trừ để tránh sai sót.

2.2 Khấu trừ thuế thu nhập cá nhân

Quy định về khấu trừ thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đã được cập nhật để phù hợp hơn với tình hình thực tế. Các mức khấu trừ thuế TNCN đối với các khoản thu nhập như lương, thưởng, và các khoản phụ cấp khác đã được điều chỉnh. Doanh nghiệp cần nắm rõ các mức khấu trừ này để thực hiện việc khấu trừ và nộp thuế đúng quy định.

Một số lưu ý về khấu trừ thuế TNCN:

 • Cá nhân cần có hóa đơn, chứng từ hợp lệ để chứng minh các khoản thu nhập được khấu trừ.

 • Doanh nghiệp cần hạch toán riêng thuế TNCN đã khấu trừ và chưa khấu trừ.

 • Cá nhân cần kê khai, nộp thuế TNCN đầy đủ, đúng hạn theo quy định của pháp luật.

2.3. Khấu trừ thuế GTGT

Quy định về khấu trừ thuế GTGT đầu vào cũng có những thay đổi. Doanh nghiệp cần kiểm tra lại các hóa đơn GTGT đầu vào để đảm bảo chúng hợp lệ và đủ điều kiện để được khấu trừ. Việc khấu trừ đúng và đầy đủ thuế GTGT đầu vào sẽ giúp doanh nghiệp giảm bớt số tiền thuế phải nộp.

Điều kiện để được khấu trừ thuế GTGT:

 • Doanh nghiệp phải có hóa đơn, chứng từ hợp lệ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp.

 • Hóa đơn, chứng từ phải ghi rõ số tiền thuế GTGT đã thanh toán.

 • Hàng hóa, dịch vụ mua vào phải được sử dụng cho mục đích sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT.

 • Doanh nghiệp đã kê khai, nộp thuế GTGT đầy đủ, đúng hạn theo quy định của pháp luật.

3. Thay đổi trong quy định về khai báo thuế điện tử

Việc khai báo thuế điện tử đã trở thành xu hướng tất yếu trong bối cảnh công nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ. Năm 2024, quy định về khai báo thuế điện tử cũng có những thay đổi quan trọng nhằm tăng cường tính minh bạch và hiệu quả trong quản lý thuế.

3.1 Quy định về chữ ký điện tử

Chính phủ đã ban hành quy định mới về việc sử dụng chữ ký điện tử trong khai báo thuế. Các doanh nghiệp cần đăng ký và sử dụng chữ ký điện tử hợp lệ để đảm bảo các tờ khai thuế được chấp nhận. Việc sử dụng chữ ký điện tử không chỉ giúp tiết kiệm thời gian mà còn tăng cường tính bảo mật trong quá trình giao dịch.

3.2 Quy định về nộp tờ khai thuế qua mạng

Quy định về việc nộp tờ khai thuế qua mạng cũng được điều chỉnh để phù hợp hơn với thực tế. Doanh nghiệp cần cập nhật các yêu cầu và hướng dẫn mới nhất về việc nộp tờ khai thuế qua mạng để đảm bảo quá trình nộp tờ khai diễn ra suôn sẻ và đúng quy định.

II. Các vấn đề doanh nghiệp cần lưu ý sau khi hoàn thành báo cáo thuế đầu năm 2024

1. Rà soát và đối chiếu số liệu

Sau khi hoàn thành báo cáo thuế, việc rà soát và đối chiếu số liệu là vô cùng quan trọng. Điều này giúp doanh nghiệp phát hiện sớm các sai sót và có biện pháp khắc phục kịp thời, tránh được các rủi ro pháp lý và các khoản phạt không đáng có.

 • Kiểm tra lại các báo cáo tài chính: Doanh nghiệp cần kiểm tra lại các báo cáo tài chính để đảm bảo tính chính xác của các số liệu. Việc kiểm tra này bao gồm đối chiếu số liệu giữa các báo cáo thuế và báo cáo tài chính, kiểm tra các khoản thu nhập, chi phí, và các khoản khấu trừ thuế.

 • Đối chiếu hóa đơn và chứng từ: Các hóa đơn và chứng từ liên quan đến báo cáo thuế cần được đối chiếu kỹ lưỡng để đảm bảo chúng hợp lệ và đủ điều kiện để khấu trừ thuế. Việc đối chiếu này giúp doanh nghiệp phát hiện sớm các hóa đơn sai sót hoặc không hợp lệ và có biện pháp xử lý kịp thời.

2. Lưu trữ hồ sơ và chứng từ

Lưu trữ đầy đủ và chính xác hồ sơ, chứng từ liên quan đến báo cáo thuế là yêu cầu bắt buộc theo quy định của pháp luật thuế. Việc lưu trữ này không chỉ giúp doanh nghiệp dễ dàng tra cứu khi cần thiết mà còn là cơ sở pháp lý khi có thanh tra thuế.

 • Thời gian lưu trữ hồ sơ: Theo quy định của pháp luật, doanh nghiệp cần lưu trữ hồ sơ, chứng từ liên quan đến báo cáo thuế trong một khoảng thời gian nhất định. Thông thường, thời gian lưu trữ là 10 năm đối với các báo cáo tài chính và 5 năm đối với các hóa đơn, chứng từ liên quan đến thuế.

 • Cách thức lưu trữ hồ sơ: Doanh nghiệp có thể lựa chọn lưu trữ hồ sơ, chứng từ theo hình thức điện tử hoặc bản giấy. Việc lưu trữ điện tử giúp tiết kiệm không gian và dễ dàng tra cứu, trong khi lưu trữ bản giấy đảm bảo tính pháp lý trong trường hợp cần đối chiếu.

3. Lập kế hoạch tài chính cho năm tiếp theo

Dựa trên kết quả báo cáo thuế đầu năm, doanh nghiệp nên lập kế hoạch tài chính cho năm tiếp theo. Việc này giúp doanh nghiệp có cái nhìn tổng quan về tình hình tài chính và có các biện pháp quản lý chi phí, tối ưu hóa lợi nhuận hiệu quả hơn.

 • Đánh giá tình hình tài chính: Doanh nghiệp cần đánh giá lại tình hình tài chính của mình dựa trên các báo cáo thuế và báo cáo tài chính. Việc đánh giá này bao gồm phân tích các chỉ số tài chính như doanh thu, lợi nhuận, chi phí, và các khoản nợ.

 • Xây dựng kế hoạch tài chính: Dựa trên kết quả đánh giá tình hình tài chính, doanh nghiệp cần xây dựng kế hoạch tài chính cho năm tiếp theo. Kế hoạch này bao gồm các mục tiêu doanh thu, lợi nhuận, và các biện pháp quản lý chi phí. Việc xây dựng kế hoạch tài chính giúp doanh nghiệp định hướng hoạt động và tối ưu hóa các nguồn lực.

III. Các biện pháp tối ưu hóa nghĩa vụ thuế và tiết kiệm chi phí

1. Tận dụng các chính sách ưu đãi thuế

Năm 2024, có thể có nhiều chính sách ưu đãi thuế mới được ban hành nhằm hỗ trợ và thúc đẩy sự phát triển của các doanh nghiệp. Doanh nghiệp nên tận dụng các chính sách này để giảm thiểu nghĩa vụ thuế của mình.

 • Các chính sách ưu đãi thuế theo ngành nghề: Chính phủ thường ban hành các chính sách ưu đãi thuế cho các ngành nghề cụ thể nhằm thúc đẩy sự phát triển của các ngành này. Doanh nghiệp cần tìm hiểu và nắm rõ các chính sách ưu đãi thuế theo ngành nghề mà mình hoạt động để tận dụng lợi ích này.

 • Các chính sách ưu đãi thuế theo khu vực: Ngoài các chính sách ưu đãi thuế theo ngành nghề, chính phủ cũng có thể ban hành các chính sách ưu đãi thuế theo khu vực địa lý nhằm khuyến khích đầu tư và phát triển kinh tế tại các khu vực này. Doanh nghiệp nên xem xét việc mở rộng hoặc chuyển đổi hoạt động sang các khu vực được hưởng ưu đãi thuế để tận dụng các lợi ích này.

2. Tăng cường quản lý chi phí

Việc tăng cường quản lý chi phí là một trong những biện pháp quan trọng giúp doanh nghiệp tối ưu hóa lợi nhuận và giảm thiểu các chi phí không cần thiết.

 • Xác định các khoản chi phí cần thiết: Doanh nghiệp cần xác định rõ các khoản chi phí cần thiết cho hoạt động kinh doanh của mình. Việc này bao gồm phân tích và đánh giá các khoản chi phí như chi phí nhân công, chi phí nguyên vật liệu, chi phí vận hành, và các khoản chi phí khác.

 • Áp dụng các biện pháp tiết kiệm chi phí: Doanh nghiệp nên áp dụng các biện pháp tiết kiệm chi phí một cách hiệu quả. Các biện pháp này có thể bao gồm đàm phán lại giá cả với nhà cung cấp, tối ưu hóa quy trình sản xuất, giảm thiểu lãng phí, và áp dụng công nghệ mới để tăng cường hiệu suất hoạt động.

3. Sử dụng các dịch vụ tư vấn thuế chuyên nghiệp

Việc sử dụng các dịch vụ tư vấn thuế chuyên nghiệp là một biện pháp quan trọng giúp doanh nghiệp nắm rõ các quy định mới nhất về thuế, từ đó có các biện pháp tuân thủ đúng luật và tối ưu hóa nghĩa vụ thuế.

 • Lợi ích của việc sử dụng dịch vụ tư vấn thuế: Các dịch vụ tư vấn thuế chuyên nghiệp cung cấp cho doanh nghiệp các thông tin cập nhật nhất về quy định thuế, đồng thời đưa ra các giải pháp tối ưu hóa nghĩa vụ thuế. Việc sử dụng dịch vụ tư vấn thuế giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian và giảm thiểu các rủi ro pháp lý.

 • Lựa chọn đơn vị tư vấn thuế uy tín: Doanh nghiệp cần lựa chọn các đơn vị tư vấn thuế uy tín và có kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Việc lựa chọn đúng đơn vị tư vấn giúp doanh nghiệp yên tâm hơn trong quá trình tuân thủ quy định thuế và tối ưu hóa các lợi ích thuế.

Tạm Kết

Nắm bắt những thay đổi mới nhất trong luật thuế và các vấn đề cần lưu ý sau khi hoàn thành báo cáo thuế đầu năm 2024 là vô cùng quan trọng đối với mỗi doanh nghiệp. Việc tuân thủ đúng quy định, tối ưu hóa nghĩa vụ thuế và tiết kiệm chi phí sẽ giúp doanh nghiệp hoạt động hiệu quả hơn và tránh được những rủi ro pháp lý không đáng có. Hãy đảm bảo rằng doanh nghiệp của bạn luôn cập nhật thông tin và có các biện pháp quản lý thuế hợp lý để đạt được thành công bền vững.

Đăng ký nhận thông tin tư vấn

Thông tin
 • Công ty Cổ phần GCW

 • MST: 0316153919

 • 75 Đường 39, Khu đô thị Vạn Phúc, P. Hiệp Bình Phước, TP. Thủ Đức, TP. HCM

Liên hệ
 • Phone: +84 974 117 817

 • Email: tuvan@gcw.vn

 • Website: gcw.vn