CÔNG TY GCW GIÚP DOANH NGHIỆP GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ NHÂN SỰ LÀ GÌ?

1. Dịch vụ Nhân sự & Tính lương

 • Quản lý tiền lương
 • Quản lý lao động, Bảo hiểm xã hội (BHXH)
 • Quản lý công đoàn

2. Dịch vụ kê khai và quyết toán thuế Thu nhập cá nhân

 • Khai báo đăng ký mã số thuế cá nhân
 • Khai thuế Thu nhập cá nhân theo quy định
 • Quyết toán thuế Thu nhập cá nhân theo quy định

3. Quản lý quan hệ lao động

  3.1 Quản lý quan hệ lao động giữa doanh nghiệp và nhân viên

 • Quản lý thủ tục về tiếp nhận nhân sự
 • Quản lý thủ tục thiết lập quan hệ lao động
 • Quản lý thủ tục trong quá trình thực hiện quan hệ lao động
 • Quản lý thủ tục chấm dứt quan hệ lao động
 • Quản lý kỷ luật và khiếu nại

  3.2 Quản lý quan hệ lao động giữa doanh nghiệp và cơ quan nhà nước

4. Tư vấn tối ưu quản lý nhân sự

 

Hãy để chuyên gia của chúng tôi tư vấn giúp Bạn tìm ra giải pháp tối ưu để giải quyết vấn đề của doanh nghiệp. Vui lòng đăng ký tư vấn miễn phí tại đây: https://sum.vn/l5Oj3