1. Dịch vụ nhân sự thuê ngoài (HR Outsourcing) là gì?

Dịch vụ thuê ngoài (outsourcing) là hình thức chuyển giao việc thực hiện một phần chức năng sản xuất kinh doanh nào đó, bao gồm cả tài sản vật chất và nhân lực cho một nhà cung cấp dịch vụ bên ngoài chuyên môn hóa trong lĩnh vực đó. Và nguyên tắc của outsourcing là: “Tôi dành cho mình những công việc mà biết chắc sẽ thực hiện tốt hơn và chuyển giao cho bên thứ ba phần việc mà họ làm tốt hơn tôi”.

Dịch vụ thuê ngoài trong quản trị nguồn nhân lực là một biện pháp trong đó các công ty thuê công ty bên ngoài như Công ty GCW đảm nhiệm một phần hoặc toàn bộ các nghiệp vụ liên quan đến nguồn nhân lực gồm:

   + Dịch vụ nhân sự và tính lương (Payroll);

   + Dịch vụ tuyển dụng, bao gồm cả tuyển dụng nhân sự cấp cao;

   + Dịch vụ cung ứng nhân sự và cho thuê nhân sự;

   + Dịch vụ đào tạo;

2. Tại sao Doanh nghiệp cần Dịch vụ nhân sự & tính lương?

Doanh nghiệp có đang gặp phải các vấn đề:

   + Chủ doanh nghiệp phải dành từ 20% đến 40% thời gian của họ để giải quyết các công việc “bàn giấy” liên quan đến người lao động?

   + Phải đối mặt với rủi ro thực hiện các quy định của nhà nước về thuế và bảo hiểm?

  + Tốn nhiều chi phí tuyển dụng và quản lý bộ phận nhân sự nhưng Cán bộ - Nhân viên chưa hài lòng vì thường xuyên chậm trễ và sai sót trong việc tính lương, thưởng và chế độ phúc lợi?  

3. 03 lý do lựa chọn Dịch vụ nhân sự & tính lương của GCW?

   + Dịch vụ chuyên nghiệp, kịp thời, bảo mật và tuân thủ quy định của nhà nước;

   + Cố vấn giúp doanh nghiệp tối ưu hóa chính sách nhân sự để mang lại hiệu quả cao nhất;

   + Chi phí hợp lý và tối đa chỉ bằng 1/3 chi phí vận hành bộ máy nhân sự;

4. GCW giúp Doanh nghiệp giải quyết vấn đề gì?

  4.1 Đăng ký kê khai hồ sơ ban đầu cho doanh nghiệp mới thành lập

  4.2 Dịch vụ Lao động Tiền lương:

   + Xây dựng hợp đồng lao động;

   + Thiết lập chính sách lương, lập bảng lương và tính lương cho người lao động;

   + Chi trả lương cho người lao động;

   + Tính toán và thực hiện các công việc liên quan đến các khoản đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp;

   + Thực hiện khai báo và quyết toán các khoản thuế thu nhập cá nhân;

   + Thực hiện các báo cáo liên quan đến biến động nhân sự cho đơn vị quản lý;

   + Lưu trữ và đảm bảo toàn bộ tất cả thông tin về người lao động, tiền lương cũng như các báo cáo hồ sơ có liên quan;

   + Cập nhật và tư vấn các thông tin liên quan đến Luật lao động, tiền lương tại Việt Nam;