Hợp đồng giao khoán

Hợp đồng giao khoán

Hợp đồng giao khoán là gì?

Hợp đồng giao khoán là một dạng hợp đồng lao động đặc biệt, trong đó người lao động (giao khoán viên) không phải là nhân viên chính thức của công ty, mà thực hiện công việc theo dự án hoặc nhiệm vụ cụ thể. Mối quan hệ giữa bên cung cấp dịch vụ và giao khoán viên thường được thiết lập qua các điều khoản và điều kiện cụ thể. Hợp đồng giao khoán có thể được áp dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau, như: xây dựng, sửa chữa, lắp đặt, vận tải, dịch vụ,...

Thông thường, công việc thỏa thuận trong hợp đồng giao khoán có tính chất thời vụ, ngắn hạn, không mang tính lâu dài.
Có thể phân hợp đồng giao khoán làm 02 loại: hợp đồng giao khoán toàn bộ và hợp đồng giao khoán từng phần.

  • Hợp đồng giao khoán toàn bộ: Bên giao khoán trao cho bên nhận toàn bộ chi phí, bao gồm cả chi phí cho nhân công lao động, chi phí vật chất có liên quan để hoàn thành công việc và lợi nhuận từ việc nhận khoán.
  • Hợp đồng giao khoán từng phần: Người giao khoán trả tiền khấu hao công cụ lao động và tiền công lao động. Người nhận phải tự lo công cụ lao động.

Các trường hợp phải đóng thuế TNCN đối với hợp đồng giao khoán

Theo quy định tại Điểm i, Khoản 1, Điều 25, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính: Các tổ chức, cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động theo hướng dẫn tại điểm c, d, Khoản 2, Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC, hoặc ký hợp đồng lao động dưới 3 tháng, có tổng mức trả thu nhập từ 2 triệu đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên tổng thu nhập trước khi trả cho cá nhân đó.

Đóng thuế TNCN đối với hợp đồng giao khoán

Đóng thuế TNCN đối với hợp đồng giao khoán

Các trường hợp không phải đóng thuế TNCN đối với hợp đồng giao khoán

Theo quy định tại Điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTC, các trường hợp không phải đóng thuế TNCN đối với hợp đồng giao khoán bao gồm:

  • Trường hợp cá nhân nhận khoán ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên và có tổng mức trả thu nhập dưới 2 triệu đồng/lần.
  • Trường hợp cá nhân nhận khoán ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên và có tổng mức trả thu nhập từ 2 triệu đồng/lần trở lên nhưng có đăng ký cam kết với tổ chức trả thu nhập theo mẫu 02/CK-TNCN

Mức thuế suất thuế TNCN đối với hợp đồng giao khoán

Theo quy định tại Điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTC, mức thuế suất thuế TNCN đối với hợp đồng giao khoán là 10% trên tổng thu nhập.

Các khoản giảm trừ khi tính thuế TNCN đối với hợp đồng giao khoán

Theo quy định tại Điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC, các khoản giảm trừ khi tính thuế TNCN đối với hợp đồng giao khoán bao gồm:

  • Giảm trừ gia cảnh cho bản thân: 11 triệu đồng/tháng.
  • Giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc: 3,6 triệu đồng/tháng/người phụ thuộc.

Dịch vụ nhân sự và tính lương

Dịch vụ nhân sự và tính lương

GCW - Nơi cung cấp dịch vụ nhân sự và tính lương

Chúng tôi tự hào là một trong những công ty chuyên nghiệp trong ngành tư vấn quản trị nguồn nhân lực và quản trị doanh nghiệp tại Việt Nam với hơn 25 năm kinh nghiệm. Chuyên cung cấp các dịch vụ:

- Tư vấn chiến lược về quản trị nguồn nhân lực

- Tư vấn tổ chức vận hành bộ máy nhân sự

- Tư vấn và xây dựng chính sách nhân sự

- Dịch vụ cố vấn nhân sự

- Dịch vụ nhân sự và tiền lương

- Dịch vụ tuyển dụng nhân sự cấp cao

GCW luôn mang đến những giải pháp tối ưu nhất về vấn đề nhân sự và cung cấp các dịch vụ tư vấn chiến lược nhân sự cũng như các điều luật liên quan đến lao động dành cho doanh nghiệp. Quy định về thuế TNCN đối với hợp đồng giao khoán là một lĩnh vực phức tạp, yêu cầu người lao động và doanh nghiệp cần phải hiểu rõ để tránh những rủi ro pháp lý.  

Đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi ngay để khám phá thêm về những giải pháp tính lương quản trị nhân sự tối ưu mà chúng tôi mang lại cho doanh nghiệp của bạn. Liên hệ ngay bằng cách điền vào biểu mẫu liên hệ mà bạn có thể tìm thấy trên trang này hoặc thông qua địa chỉ crm@gcw.vn và số (+84)974 117 817. Chúng tôi sẵn sàng đồng hành cùng bạn trên hành trình phát triển nhân sự và doanh nghiệp của bạn.