Công ty cổ phần GCW là thành viên thuộc hệ sinh thái đầu tư của Gia Cát Holdings:

 

* SỨ MỆNH:

Nhân tố tích cực thúc đẩy sự thay đổi chất lượng lao động Việt Nam để hội nhập toàn cầu.

 

* TẦM NHÌN:

Là một trong những doanh nghiệp tiên phong cung ứng dịch vụ nhân sự hiện đại giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh toàn cầu.

 

* GIÁ TRỊ CỐT LÕI: 

  • Luôn sáng tạo và chủ động cập nhật những nền tảng tri thức mới để không ngừng cải tiến chất lượng dịch vụ tốt nhất cho khách hàng
  • Luôn có ý thức cao về tinh thần trách nhiệm và phụng sự xã hội