Công ty cổ phần GCW là thành viên thuộc hệ sinh thái đầu tư của Gia Cát Holdings:

 

 

* SỨ MỆNH:

Mang đến các giải pháp hiện đại giúp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để góp phần gia tăng năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp trong bối cảnh hội nhập toàn cầu.

 

* TẦM NHÌN:

Luôn hướng đến là nhà cung cấp nguồn nhân lực thực chiến và dịch vụ nhân sự hàng đầu tại Việt Nam. 

 

* GIÁ TRỊ CỐT LÕI: 

Am hiểu về văn hoá và con người, cùng với việc luôn cập nhật các tri thức mới để liên tục cải tiến nhằm thực hiện cam kết mang đến cho khách hàng và đối tác ba giá trị cốt lõi đó là:

  • Chất lượng dịch vụ tốt nhất và nhanh nhất
  • Chi phí hợp nhất
  • Phong cách phục vụ hiện đại và chuyên nghiệp