09/10/2020 | 73 |
0 Đánh giá

Nhiều người cho rằng công việc và sự nghiệp là một. Nhưng trên thực tế hai khái niệm này có rất nhiều điểm khác biệt.

Nếu sự nghiệp là hành trình dài của cuộc đời bạn để theo đuổi mục tiêu trong công việc, thì có thể ví nghề nghiệp chỉ như từng chặng đường trong cuộc hành trình ấy mà thôi.

Đừng làm một công việc mà mình không thích, nhưng vì mức lương cao. Hãy chọn cho mình một công việc mình vừa yêu thích, đam mê, vừa có khoản thu nhập hợp lý. Chỉ như thế bạn mới bạn mới có  động lực biến nó thành sự nghiệp của bạn

Nguồn: Sưu tầm


(*) Xem thêm

Bình luận