26/11/2021 | 114 |
0 Đánh giá

Theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện nay, việc lập bảng lương và tính lương cho nhân viên là điều mà mỗi nhà quản lý nhân sự cần biết. Tiền lương luôn là một vấn đề nóng, và cũng là mối quan tâm của hầu hết các công ty hiện nay. Đây là lý do tại sao quản lý C & B (lương thưởng và phúc lợi) là phần khó nhất của bộ phận Nhân sự.

Các nhà quản lý nhân sự của các công ty lớn nhỏ cần hiểu rõ các nguyên tắc, quy tắc tính lương theo quy định của pháp luật Việt Nam và phương thức trả lương để lựa chọn chiến lược chính xác cho từng mô hình kinh doanh.

I. Các khái niệm về tính lương trong doanh nghiệp.

  • Tiền lương cấp bậc: Mức tiền lương căn cứ vào số lượng và chất lượng lao động của người lao động.

  • Hệ số tiền lương theo cấp bậc: do nhà nước quy định, là căn cứ để công ty trả lương theo chất lượng và điều kiện làm việc của người lao động sau khi người đó hoàn thành một công việc nhất định.

  • Tiền lương: là số tiền trả cho người lao động trong một đơn vị thời gian (giờ, ngày, tháng, ...) theo các bậc được quy định trong thang lương. Thông thường, nhà nước chỉ quy định lương bậc một hoặc lương tối thiểu và hệ số lương của bậc tương ứng.

  • Thang lương: là quan hệ tỷ lệ giữa mức lương của các chức vụ giống nhau hoặc khác nhau theo quy trình và cấp bậc. Mỗi bậc trong thang lương có hệ số cấp bậc và tỷ lệ tiền lương khác nhau so với tiền lương tối thiểu.

  • Tiêu chuẩn cấp bậc kỹ thuật: là văn bản quy định mức độ phức tạp của công việc và yêu cầu kỹ năng, kỹ thuật của người lao động ở một trình độ nhất định, những gì họ cần biết về kỹ thuật và những gì phải làm trong công việc thực tế.

Giữa các khái niệm trên có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Nhân viên hoàn thành tốt sẽ được xếp vào bậc lương tương ứng. Tất nhiên, quyết định này chỉ có thể được đưa ra sau khi đã đánh giá toàn diện và khoa học.

II. Quy chế tiền lương và thang bảng lương trong doanh nghiệp.

1.1. Quy chế tiền lương

a. Căn cứ và phạm vi áp dụng của quy chế tiền lương

- Căn cứ theo Bộ luật lao động số 10/2012/QH13 về quy chế tiền lương

- Căn cứ theo Luật làm việc - Luật số 38/2013/QH13 về quy chế tiền lương

- Căn cứ theo Nghị định Số 153/2016/NĐ-CP - Căn cứ Luật Doanh nghiệp - Luật số 68/2014/QH13

- Căn cứ vào điều lệ tổ chức và hoạt động kinh doanh của công ty

Những nội dung quy định trong quy chế này được Sở Lao động - Thương binh xã hội TP Hà Nội phê duyệt có hiệu lực ngay sau đó. Phạm vi của quy chế được áp dụng cho toàn bộ người lao động đang làm việc trong công ty. 

b. Nội dung quy chế tiền lương

Việc giám sát tiền lương trong doanh nghiệp do từng doanh nghiệp quyết định, vì vậy các nhà quản lý cần xem xét các nguồn lực trong doanh nghiệp trước khi đưa ra các giải pháp tài chính đúng đắn. Các thành phần thường có trong quy chế tiền lương  bao gồm:

  • Quy định chung về các khoản lương.

- Lương chính: được quy định theo Nghị định số 153/2016 NĐ-CP, đây là mức lương được chi trả cho nhân viên làm việc hành chính trong điều kiện làm việc bình thường.

- Lương đóng BHXH: được quy định tại thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH.

- Lương thử việc: 85% mức lương của công việc (mức này quy định tùy doanh nghiệp).

- Lương khoán: lương dành cho những cá nhân làm việc có tính thời vụ.

- Cách tính lương: trả lương cho nhân viên theo ngày công chuẩn làm việc của tháng.

- Lương thời gian: áp dụng cho toàn thể nhân viên đang làm việc và lãnh đạo của công ty.

- Phụ cấp và trợ cấp:

+ Phụ cấp:

Các chức danh như Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng phòng kinh doanh được hưởng phụ cấp trách nhiệm. 

Toàn bộ nhân viên chính thức kí Hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên: mức hưởng phụ cấp tùy thuộc vào từng chức danh và được thể hiện cụ thể trong Hợp đồng lao động.

Những nhân viên ký Hợp đồng lao động dưới 3 tháng sẽ được hưởng mức phụ cấp được thỏa thuận và ghi rõ trong Hợp đồng.

+ Trợ cấp:

Mức hưởng trợ cấp được thể hiện chi tiết trong Hợp đồng lao động giữa doanh nghiệp và nhân viên. Nhân viên ký tên xác nhận sau khi nhân viên và các cấp quản lý lúc thương thảo hợp đồng tự đàm phán và quy định rõ với nhau.

  • Cách tính và trả lương

- Nguyên tắc tính lương: chính xác về số liệu, đảm bảo thời gian trả lương được thực hiện theo đúng quy định.

- Căn cứ tính lương: dựa vào thời gian nhân viên đã làm việc trên bảng chấm công.

- Tiền lương tháng = tiền lương chính + phụ cấp, trợ cấp (nếu có)/ 26 X số ngày làm việc thực tế của nhân viên.

- Thời hạn trả lương: thời gian tùy thuộc vào quy định của từng công ty.

- Tiền lương làm việc theo giờ: được quy định rõ trong Bộ Luật lao động

Làm thêm vào ngày thường: tiền lương * 150% * số giờ nhân viên làm thêm

Làm thêm vào ngày chủ nhật: tiền lương * 200% * số giờ nhân viên làm thêm

Làm thêm vào ngày lễ tết: tiền lương * 300% * số giờ nhân viên làm thêm

- Những ngày nghỉ được hưởng nguyên lương theo quy định: nghỉ lễ, Tết; bản thân kết hôn, con kết hôn, cha, mẹ chết (cả bên chồng, vợ), vợ hoặc chồng, con chết, nghỉ phép…

  • Chế độ xét tăng lương 

- Chế độ xét tăng lương cho nhân viên: thời gian xét tăng lương trong năm tùy thuộc vào quy định mỗi công ty.

- Niên hạn và đối tượng được xét tăng lương: các nhân viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và đã có đủ niên hạn 2 năm ở một mức lương.

- Thủ tục xét tăng lương: Phải được Ban lãnh đạo công ty họp và đồng ý xét duyệt.

- Mức tăng lương ở mỗi bậc lương: từ 10-20% tăng thêm dựa trên mức lương hiện tại.

- Chế độ thưởng:

Thưởng cuối năm (Tết âm lịch): Mức thưởng cụ thể sẽ tùy thuộc vào chất lượng làm việc của cá nhân, tình hình kinh doanh và lợi nhuận năm đó của công ty.

Thưởng thâm niên: dành cho những nhân viên đã gắn bó với công ty tối thiểu từ 3 năm trở lên sẽ  được xét duyệt các mức hưởng thưởng thâm niên theo quy định.

Thưởng lễ 30/4 & 1/5, Ngày Quốc khánh, Tết Dương lịch: Tùy thuộc vào sự đóng góp và chất lượng công việc của mỗi cá nhân đối với công ty mà xem xét mức thưởng.

Thưởng đạt doanh thu: nếu đạt được doanh thu do Ban Giám đốc đề ra sẽ được thưởng phần trăm doanh thu hàng tháng. Nếu vượt doanh thu, nhân viên sẽ được thưởng theo lợi nhuận thực tế của công ty.

1.2. Thang bảng lương

Đối với bảng lương, người quản lý nhân sự cần lưu ý cách lập bảng lương tiêu chuẩn cho công ty, xây dựng bộ hồ sơ phù hợp với yêu cầu của cơ quan quản lý và mang đến nơi nộp hồ sơ phù hợp. Thang bảng lương là yêu cầu của chính phủ Việt Nam đối với các doanh nghiệp khi vừa mới thành lập và phải được thay đổi (nếu cần) cho phù hợp với các nghị định và thông báo mới của chính phủ.

Lưu ý lớn nhất cho doanh nghiệp khi xây dựng thang bảng lương trong thời gian này là việc mức lương tối thiểu chung tính từ tháng 1/2017 đã tăng lên 2.760.000 VNĐ/ tháng. Cụ thể:

- Vùng l: mức lương tối thiểu là 3.980.000 đồng tháng (tăng 230.000 VNĐ).

- Vùng 2: mức lương tối thiểu là 3.530.000 đồng tháng (tăng 210.000 VNĐ).

- Vùng 3: mức lương tối thiểu là 3.090.000 đồng tháng (tăng 190.000 VNĐ).

- Vùng 4: mức lương tối thiểu là 2.760.000 đồng tháng (tăng 180.000 VNĐ).

III. Những khó khăn khi doanh nghiệp tự tính lương.

1. Sai sót trong quá trình tính lương.

Trả lương sai đồng nghĩa với việc thất thoát chi phí. Ngoài ra, bạn còn phải đối mặt với nguy cơ xung đột với người lao động và các cơ quan chính phủ. Một nhà cung cấp dịch vụ tính lương tốt hiếm khi mắc phải những sai lầm nghiêm trọng. Và trong những trường hợp bất khả kháng, các công ty cũng sẽ nhận được khoản bồi thường tài chính từ các nhà cung cấp dịch vụ.

2. Mất nhiều thời gian.

Nhân viên của doanh nghiệp bạn phải xử lý nhiều nhiệm vụ cùng một lúc, do đó, loại bỏ gánh nặng giám sát và trả lương sẽ cải thiện năng suất của nhân viên và mang lại nhiều lợi ích hơn cho công ty. Dịch vụ quản lý bảng lương chuyên nghiệp tập trung vào các thủ tục tính lương phức tạp. Vì đây là chuyên môn của họ nên họ sẽ thực hiện công việc này nhanh hơn và hiệu quả hơn nhân viên của bạn.

3. Tăng thêm chi phí nhân sự.

Chi phí cho bộ phận nhân sự chuyên về biên chế sẽ không phải là gánh nặng đối với các công ty lớn, nhưng lại là nỗi lo của các công ty vừa và nhỏ. Do đó, nếu công ty của bạn có ít hơn 30 nhân viên thì sử dụng dịch vụ trả lương bên ngoài sẽ tiết kiệm chi phí hơn.

4. Phải luôn cập nhật và tuân thủ luật pháp.

Bất cứ khi nào luật hoặc quy định của Nhà nước thay đổi, nhân viên của bạn sẽ phải chịu trách nhiệm theo kịp những thay đổi này. Các nhà cung cấp dịch vụ trả lương xuất sắc sẽ luôn cập nhật sự hiểu biết của họ về luật thuế để giúp giảm bớt gánh nặng cho nhân viên của công ty bạn.

5. Thường xuyên phải nâng cấp phần mềm.

Chủ doanh nghiệp phải luôn cập nhật và duy trì phiên bản mới nhất của phần mềm tính lương và đảm bảo rằng họ có thông tin thuế mới nhất. Các thông tin liên quan đến thuế và bảng lương đã lỗi thời có thể trở nên khó khăn đối với các công ty, đòi hỏi các công ty phải liên tục cập nhật và nâng cấp. Vì vậy, thuê dịch vụ tính lương sẽ giúp giảm thiểu những chi phí phát sinh không đáng có.

Sử dụng dịch vụ Nhân sự và Tính lương mà công ty CP GCW đang cung cấp có thể giúp doanh nghiệp tập trung vào việc điều hành, phát triển con người và tăng trưởng kinh doanh, thay vì phải dành quá nhiều thời gian và công sức vào việc tính lương và quản lý tiền lương cho nhân viên mỗi tháng mà lại không hiệu quả. Với hệ thống quản lý chuyên nghiệp nhất và luôn kịp thời cập nhật những quy định mới nhất, chúng tôi cam kết cung cấp cho quý doanh nghiệp dịch vụ Nhân sự và Tính lương với chất lượng tối ưu.

Để chuyên gia của chúng tôi có thể tư vấn thêm với Bạn về dịch vụ Nhân sự và Tính lương mà chúng tôi đang cung cấp. Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline 0974 117 817 hoặc email tuvan.gcw@gmail.com


(*) Xem thêm

Bình luận