1. Dịch vụ nhân sự thuê ngoài (HR Outsourrcing) là gì?

Dịch vụ thuê ngoài (outsourcing) là hình thức chuyển giao việc thực hiện một phần chức năng sản xuất kinh doanh nào đó, bao gồm cả tài sản vật chất và nhân lực cho một nhà cung cấp dịch vụ bên ngoài chuyên môn hóa trong lĩnh vực đó. Và nguyên tắc của outsourcing là: “Tôi dành cho mình những công việc mà biết chắc sẽ thực hiện tốt hơn và chuyển giao cho bên thứ ba phần việc mà họ làm tốt hơn tôi”.

Dịch vụ thuê ngoài trong quản trị nguồn nhân lực là một biện pháp trong đó các công ty thuê công ty bên ngoài như Công ty GCW đảm nhiệm một phần hoặc toàn bộ các nghiệp vụ liên quan đến nguồn nhân lực gồm:

   + Dịch vụ tuyển dụng, bao gồm cả tuyển dụng nhân sự cấp cao;

   + Dịch vụ cung ứng nhân sự và cho thuê nhân sự;

   + Dịch vụ nhân sự và tính lương (Payroll);

   + Dịch vụ đào tạo;

2. Tại sao Doanh nghiệp cần Dịch vụ tuyển dụng nhân sự?

Trong bối cảnh hiện nay, Hiện tại, nguồn nhân lực trong cả nước tuy nhiều nhưng chất lượng chưa đáp ứng đúng yêu cầu. Để tìm kiếm được ứng viên được việc có chuyên môn thực sự là bài toán khó đối với các tập đoàn lớn, và càng khó khăn cho những doanh nghiệp nhỏ. 

Doanh nghiệp đang phải đối mặt với các vấn đề thách thức:

   + Hoạt động kinh doanh bị trì trệ do không tuyển dụng được nhân sự kịp thời?

   + Phải hạ thấp tiêu chuẩn đầu vào vì không tìm được hồ sơ ứng viên chất lượng?

   + Tốn quá nhiều chi phí cho hoạt động tuyển dụng nhưng không mang lại kết quả tối ưu?  

3. 03 lý do lựa chọn Dịch vụ tuyển dụng nhân sự của GCW?

   + Nguồn ứng viên lớn và được phỏng vấn sàng lọc định kỳ;

   + Cố vấn cho doanh nghiệp nắm bắt về thị trường lao động để tiếp cận tuyển dụng hiệu quả;

   + Chi phí hợp lý và tối đa chỉ bằng 1/3 chi phí vận hành bộ máy nhân sự tuyển dụng;

4. GCW giúp Doanh nghiệp giải quyết vấn đề gì?

   + Xây dựng mô tả yêu cầu tuyển dụng rõ ràng và thu hút ứng viên;

   + Tiếp cận đúng đối tượng ứng viên phù hợp với nhu cầu tuyển dụng của Doanh nghiệp;

   + Cung cấp hồ sơ ứng viên nhanh chóng và kịp thời;

   + Hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng các quy trình để tuyển dụng hiệu quả;

   + Cập nhật và tư vấn các thông tin liên quan đến thị trường lao động;

5. Quy trình cung cấp dịch vụ tuyển dụng của GCW như thế nào?

Để mang lại hiệu quả tối ưu, chúng tôi luôn lắng nghe để thấu hiểu nhu cầu của Quý khách trước khi lựa chọn ứng viên thật sự phù hợp để giới thiệu phỏng vấn. Vì vậy rất mong Quý khách đồng hành theo 7 bước của quy trình làm việc để đạt được hiệu quả cao nhất: