10/10/2022 | 144 |
0 Đánh giá

 

Nhân sự tiền lương là gì?

 

Nhân sự tiền lương hay gọi tắt là C&B, là một lĩnh vực đặc biệt quan trọng trong ngành nhân sự. Người đảm nhiệm vị trí này sẽ chịu trách nhiệm quản lý hệ thống lương thưởng và phúc lợi cho nhân viên của công ty.

Các vị trí nhân viên C&B thường rất chuyên biệt so với các vị trí khác trong ngành nhân sự. Để làm công việc này, bạn phải có nền tảng tuyển dụng và hiểu rõ về kinh doanh, quản lý chi phí, ngân sách và nguồn lực.

Nhiệm vụ của nhân sự tiền lương

Như bạn đã biết ngành nhân sự bao gồm nhiều lĩnh vực khác nhau. Mỗi mảng đều có những chức năng và nhiệm vụ riêng biệt. Với mảng nhân sự tiền lương, bạn sẽ phải thực hiện các nhiệm vụ chính như sau:

  • Tính lương: Đây là công việc nhân sự tiền lương phải làm mỗi tháng. Cụ thể, bạn cần lập bảng tính lương, phiếu đánh giá KPI cho từng nhân viên và gửi lên phòng kế toán để xử lý.

  • Đề xuất các chế độ phúc lợi: nhân sự tiền lương có nhiệm vụ xây dựng cơ chế, chính sách phúc lợi, hệ thống lương thưởng cho công ty. Ngoài ra, phải thiết lập cơ chế đánh giá năng lực, tạo điều kiện và đưa ra các hình thức kỷ luật phù hợp với từng trường hợp cụ thể.

  • Thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến bảo hiểm: Nhân viên nhân sự tiền lương phải thường xuyên kê khai tình hình hoạt động bảo hiểm xã hội, bao gồm cả việc tăng giảm nhân sự kê khai và  thực hiện chế độ bảo hiểm (thai sản, ốm đau, tử tuất,…) của người lao động.

Mặc dù các vấn đề liên quan đến bảo hiểm xã hội không nhiều, nhưng nó phải được đảm bảo khai báo theo quy định của Nhà nước.

  • Giải quyết các vấn đề liên quan đến hợp đồng và nhân sự: Nhân sự tiền lương là người chịu trách nhiệm soạn thảo hợp đồng lao động và giải quyết các vấn đề liên quan đến nhân viên.

Ngoài ra, vị trí này có nhiệm vụ cập nhật và quản lý hồ sơ nhân sự theo đúng quy định của công ty.

  • Thực hiện các công việc hành chính khác: Ngoài công việc chuyên môn trong lĩnh vực nhân sự, nhân viên C&B còn thực hiện các công việc hành chính khác như: quản lý văn phòng phẩm, đóng dấu, soạn thảo và lưu giữ công văn, tài liệu.

Các công việc nhân sự tiền lương phải làm

Nhân viên nhân sự tiền lương sẽ làm việc dưới sự chỉ đạo của Trưởng phòng nhân sự. Mục đích của việc đảm nhận các vị trí này là tối ưu hóa và cải thiện hệ thống lương thưởng, phúc lợi của công ty. Cụ thể, nhân sự tiền lương sẽ thực hiện các công việc như sau:

+ Lập kế hoạch ngân sách, cơ cấu lương - thưởng của công ty.

+ Theo dõi chặt chẽ, báo cáo và điều chỉnh ngân sách cho phù hợp với điều kiện thực tế.

+ Nghiên cứu, phát triển và xây dựng các chính sách đãi ngộ và phúc lợi của công ty.

+ Phát triển mối quan hệ chặt chẽ với các đơn vị tư vấn về chính sách nhân sự và lương thưởng.

+ Tham mưu cho ban giám đốc các vấn đề liên quan đến quyền lợi và chính sách đãi ngộ.

+ Đại diện cho công ty tham gia các sự kiện về nhân sự.

+ Kiểm tra và giám sát thời gian, thực thi các quy tắc và quy định của nhân viên.

+ Tính toán và thực hiện các thủ tục thanh toán lương, thưởng hàng tháng cũng như các ngày lễ, Tết.

+ Lưu trữ, sắp xếp, cập nhật và bảo quản hồ bồi thường, hồ sơ đề bạt thăng tiến, đề nghị nâng lương, kỷ luật hạ lương, hồ sơ bàn giao và các tài liệu khác liên quan đến công tác bồi thường.

+ Theo dõi, cập nhật số liệu tăng, giảm BHXH, BHYT, BHTN, hàng tháng đối chiếu với cơ quan BHXH.

+ Hoàn thiện hồ sơ, thủ tục, liên hệ với cơ quan BHXH để người lao động tham gia và hưởng các quyền lợi BHXH, BHYT theo quy định.

+ Lập danh sách người lao động phải nộp thuế thu nhập, viết biên lai nộp thuế thu nhập cá nhân cho người lao động (nếu phát sinh).

+ Cập nhật các quy định mới của hệ thống tiền lương, chính sách pháp luật, bổ sung, sửa đổi kịp thời hệ thống chính sách của doanh nghiệp. 

+ Soạn thảo hồ sơ, làm thẻ ATM cho nhân viên và làm việc với ngân hàng.

+ Giải quyết chế độ trợ cấp thôi việc và thanh lý hợp đồng lao động.

+ Giải đáp mọi thắc mắc liên quan đến chính sách tiền lương và các vấn đề liên quan khác.

 Kỹ năng cần có của nhân sự tiền lương

Để làm việc trong ngành nhân sự nói chung và mảng nhân sự tiền lương nói riêng, bạn cần trang bị cho mình những kỹ năng quan trọng sau:

  • Kỹ năng tin học văn phòng: Thành thạo các kỹ năng văn phòng là điều bắt buộc với các nhân viên nhân sự. Vì trong quá trình làm việc bạn phải xử lý nhiều vấn đề liên quan đến soạn thảo hợp đồng, cập nhật số liệu, điều chỉnh văn bản…

  • Kỹ năng phân tích số liệu: nhiệm vụ của nhân sự tiền lương là xây dựng và đề xuất các chính sách lương thưởng. Do đó, kỹ năng phân tích số liệu là rất cần thiết.

  • Kỹ năng giao tiếp: là người đại diện doanh nghiệp xử lý các vấn đề liên quan đến chính sách lương thưởng và các vấn đề về đời sống, tinh thần của nhân viên. Do đó việc giao tiếp thành thạo sẽ giúp bạn giải quyết công việc hiệu quả hơn.

  • Kỹ năng tổ chức và quản lý: nếu có thêm khả năng bao quát, quản lý tốt bạn sẽ kiểm soát công việc và sử dụng hiệu quả nguồn lực của công ty.

  • Kỹ năng tư vấn pháp luật: nhân viên C&B sẽ thường xuyên giải đáp thắc mắc của nhân viên về bảo hiểm, chế độ phúc lợi, hoặc tính toán chính sách phù hợp với quy định pháp luật,… do đó các bạn cũng cần có kỹ năng này.

Mức lương của vị trí nhân sự tiền lương

So với các vị trí khác trong ngành nhân sự, mức lương của nhân viên C&B thường khá tốt và ở mức cao. Tuỳ thuộc vào quy mô, đặc điểm và khối lượng công việc của từng doanh nghiệp mà lương sẽ khác nhau. Nhìn chung lương mức lương phổ biến sẽ nằm trong khoảng 5 – 15 triệu/tháng. Đối với những nhân viên C&B có nhiều kinh nghiệm, mức lương sẽ dao động từ 15-30 triệu/tháng.

---------------------------

CÔNG TY NHÂN SỰ GCW

Hotline: 0974117817

Email: info@gcw.vn

Website: gcw.vn

Facebook: facebook.com/gcwcompany


(*) Xem thêm

Bình luận